Home

De Rotterdamse Vereniging BOPZ Advocaten (RVBA) is een door de Nederlands Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging. De bij de vereniging aangesloten leden zijn allemaal advocaten die werkzaam zijn op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht.

Waaruit bestaan de werkzaamheden van een BOPZ advocaat eigenlijk?

  • Het leveren van juridische bijstand aan mensen die op grond van de Wet BOPZ gedwongen opgenomen dreigen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis.
  • Juridische bijstand en advisering aan mensen die reeds opgenomen zijn, bijvoorbeeld bij
    verlengingsverzoeken, ontslagverzoeken en klachten tegen dwangmedicatie en behandeling.

Wat doet de Rotterdamse Vereniging van BOPZ Advocaten?

  • Het in stand houden en en waar nodig bevorderen van de deskundige juridische bijstand aan
    gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten door het stellen van opleidingsvereisten aan haar leden.
  • Het organiseren van vakinhoudelijke lezingen voor haar leden op zowel juridisch vlak als door
    partijen uit het werkveld zoals de psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.


Bestuursleden RVBA:

De heer mr. M.C. Bekkering (voorzitter)
Mevrouw mr. M.G. Hoogerwerf (secretaris)
Mevrouw mr. E. de Geus (penningmeester)
De heer mr. M. Mook
De heer mr. H. Vrijhof
Mevrouw mr.  A.M.J.T. de Haan
De heer mr. S. Lodder