Home

De Rotterdamse Vereniging BOPZ Advocaten (RVBA) is een door de Nederlands Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging. De bij de vereniging aangesloten leden zijn allemaal advocaten die werkzaam zijn op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht. De naam van de vereniging is nog gebaseerd op de oude wet BOPZ. Deze wet is begin 2020 vervangen door een aantal andere wetten zoals de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de Wet Forensische Zorg. Om die reden is de term BOPZ advocaat achterhaalt en kan er eigenlijk beter gesproken worden over verplichte zorg advocaat.

Waaruit bestaan de werkzaamheden van een verplichte zorg advocaat eigenlijk?

  • Het leveren van juridische bijstand aan mensen die op grond van de wet gedwongen opgenomen dreigen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis dan wel andere vormen van verplichte zorg opgelegd dreigen te krijgen.
  • Juridische bijstand en advisering aan mensen die reeds opgenomen zijn, bijvoorbeeld bij verlengingsverzoeken, beèindigingsverzoeken en klachten tegen dwangmedicatie en behandeling.

Wat doet de Rotterdamse Vereniging van BOPZ Advocaten?

  • Het in stand houden en en waar nodig bevorderen van de deskundige juridische bijstand aan
    personen die te maken krijgen met wettelijke vormen van verplichte zorg door het stellen van opleidingsvereisten aan haar leden.
  • Het organiseren van vakinhoudelijke lezingen voor haar leden op zowel juridisch vlak als door
    partijen uit het werkveld zoals de psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.


Bestuursleden RVBA:

De heer mr. M.C. Bekkering (voorzitter)
Mevrouw mr. C.E. Willemsen (secretaris)
Mevrouw mr. J. Oversluizen (penningmeester)
De heer mr. M. Mook
De heer mr. R.A.F. Jansen